Chọn gói thương mại cao cấp


Hàng tháng
Hàng năm

Basic

Căn bản
$10/mo
  • Tính năng cao cấp
  • 1000 URLs được sử dụng
  • 200000 Clicks mỗi tháng
  • URL tùy chỉnh
  • Không bị hiện quảng cáo
Đăng ký
Tiết kiệm 33%

Basic

Căn bản
$6.67/moBilled $80
  • Tính năng cao cấp
  • 1000 URLs được sử dụng
  • 200000 Clicks mỗi tháng
  • URL tùy chỉnh
  • Không bị hiện quảng cáo
Đăng ký

Giải đáp thắc mắc thường gặp

Nếu tôi trả tiền hàng năm, tôi có được giảm giá không?

Definitely! If you choose to pay yearly, not only will you make great use of premium features but also you will get a discount of up to 33%.

Tôi có thể nâng cấp tài khoản của mình bất cứ lúc nào không

Có! Bạn có thể bắt đầu với gói miễn phí của chúng tôi và nâng cấp bất cứ lúc nào để tận hưởng các tính năng cao cấp

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào

Bạn sẽ được nhắc gia hạn thành viên 7 ngày trước khi hết hạn.

Việc hoàn tiền được thực hiện như thế nào

Upon request, we will issue a refund at the moment of the request for all upcoming periods. You will just need to contact us and we will take care of everything.


Tính năng cao cấp. Bạn sẽ sở hữu?

Khách hàng mục tiêu

Nhắm mục tiêu người dùng của bạn dựa trên vị trí và thiết bị của họ và chuyển hướng họ đến các trang chuyên biệt để tăng chuyển đổi của bạn.

Trang đích tùy chỉnh

Tạo một trang đích tùy chỉnh để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn lên hàng đầu và thu hút người dùng vào chiến dịch tiếp thị của bạn.

Lớp phủ

Sử dụng công cụ lớp phủ của chúng tôi để hiển thị các thông báo không phô trương trên trang web mục tiêu. Một cách hoàn hảo để gửi tin nhắn cho khách hàng của bạn hoặc chạy một chiến dịch quảng cáo.


Theo dõi sự kiện

Thêm pixel tùy chỉnh của bạn từ các nhà cung cấp như Facebook và theo dõi các sự kiện ngay khi chúng đang diễn ra.

Bí danh cao cấp

Là thành viên cao cấp, bạn sẽ có thể chọn bí danh cao cấp cho các liên kết của mình từ danh sách bí danh dành riêng của chúng tôi.

API mạnh mẽ

Sử dụng API mạnh mẽ của chúng tôi để xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh hoặc mở rộng ứng dụng của riêng bạn bằng các công cụ mạnh mẽ của chúng tôi.